Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 7.30

* schodzenie się dzieci

* zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci – indywidualne i zespołowe;

* zabawy rozwijające logiczne myślenie;

 

 

7.30 – 8.30

* indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym;

* zabawy logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne;

* zabawy ruchowe;

* czynności higieniczne;

 

8.30 – 9.00

* śniadanie, czynności samoobsługowe i porządkowe;

 

9.00 – 11.30

* zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, rytmiczne;

* pobyt na świeżym powietrzu - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia, spacery, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze;

* zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci;

* czynności higieniczne;

 

11.30 – 12.00

* obiad, czynności samoobsługowe i porządkowe;

 

12.00 – 12.30

* relaksacja, słuchanie bajek;

* zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;

* indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju; praca z dzieckiem uzdolnionym;

***

12.30 – 14.00

* pobyt na świeżym powietrzu - zabawy w ogrodzie przedszkolnym,  wyjścia, spacery, zabawy ruchowe;

* zajęcia dodatkowe; zabawy rytmiczne;

* zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci;

* czynności higieniczne;

14.00 – 14.15

* podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe;

 

14.15 – 16.30

* zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne, teatralne, inne;

* indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju; praca z dzieckiem uzdolnionym