Nasza oferta

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.30

 

OFERUJEMY:

 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka 3-6 letniego, pod okiem dobrze wykwalifikowanej kadry;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • zabawy z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy:
  - Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
  - Kinezjologii Edukacyjnej wg P.Dennisona,
  - Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,
  - Pedagogigki Nowego Wychowania;
 • indywidualizaję oddziaływań wychowawczych;
 • szeroko rozwiniętą współpracę z rodziną dziecka i środowiskiem;
 • zajęcia dodatkowe;
 • szereg imprez i uroczystości.